thanh pho thai nguyen san xuat cong nghiep quy i tang 85
Trong quý I năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp của Thành phố Thái Nguyên đạt 5.960 tỷ đồng, tăng 8,5 % so với cùng kỳ. Ảnh: Hoài Thanh

Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn nhà nước đạt trên 2.800 tỷ đồng, tăng 9,7 %; khu vực doanh nghiệp có vốn nước ngoài đạt gần 1.280 tỷ đồng, tăng 12,5 % so với cùng kỳ; doanh nghiệp địa phương đạt trên 1.500 tỷ đồng, tăng 3,2 % so với cùng kỳ. Để đạt được kết quả này, thành phố Thái Nguyên cũng đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi, động viên khuyến khích, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động.

Cùng với đó, trong 3 tháng đầu năm, thành phố cũng đã có 40 doanh nghiệp được thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là trên 3.370 doanh nghiệp./.