Thành phố Thái Nguyên phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022
Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của TP Thái Nguyên.

Kết thúc năm 2021, khắc phục những khó khăn do dịch COVID-19, TP Thái Nguyên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả nổi bật thành phố đã đạt dược. Đồng thời, đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn các phong trào thi đua với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, TP Thái Nguyên đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 nhằm tạo ra động lực mới góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh và hiện đại.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được khen thưởng./.