Tiếp tục thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, nội dung các đại biểu quan tâm dành thời gian tập trung thảo luận liên quan đến việc giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động năm 2021 của tỉnh. Theo đó, nhiều đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần đưa ra những căn cứ cụ thể trong thực hiện việc tinh giản biên chế; nguyên tắc tinh giản biên chế. Làm rõ nguyên nhân vì sao ngành Giáo dục - Đào tạo hiện vẫn thiếu tới 600 biên chế cần tuyển, trong khi lại có tới hơn 4.000 định mức phải thực hiện thuê khoán và nhiều trường vẫn đang trong tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp. Đối với báo cáo của các cơ quan tư pháp, các đại biểu quan tâm đến số lượng tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng; tỷ lệ thi hành án có điều kiện thi hành ở một số địa phương đạt thấp - dưới 50%; hiệu quả của việc thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã...

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành liên quan và lãnh đạo UBND tỉnh giải trình, làm rõ những nội dung các đại biểu quan tâm, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Pháp chế tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận để hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra của Ban. Đối với các cơ quan tư pháp, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý tại Hội nghị để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh xem xét quyết nghị./.