thai nguyen tang 4 bac chi so cai cach hanh chinh par index nam 2019
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Năm 2019 là năm công tác cải cách hành chính được Chính phủ tiếp tục quan tâm và chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm. Các nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính được các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ và có nhiều đổi mới sáng tạo giúp kết quả cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Trên thực tế, chỉ số cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 có kết quả giá trị trung bình là 81,15% cao hơn 4,23% so với giá trị trung bình của năm 2018 (76,92%) và là kết quả cao nhất trong 4 năm trở lại đây. So sánh giữa 63 địa phương có 30 đơn vị đạt kết quả chỉ số cao hơn giá trị trung bình cả nước (81.15%) trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Đáng chú ý năm 2019 cả nước có 44 đơn vị đạt kết quả chỉ số cao hơn 80%, trong khi đó năm 2018 chỉ có 9 đơn vị đạt kết quả trong nhóm này. Điểm tích cực của năm 2019 là không có địa phương nào đạt kết quả chỉ số dưới 70% trong khi năm 2018 có 3 đơn vị thuộc nhóm này. Kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh, thành phố được đánh giá là có nhiều điểm sáng tích cực, cho thấy lãnh đạo của các địa phương dành sự quan tâm tới cải cách hành chính. Tỉnh Quảng Ninh vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng, với 90.09/100 điểm, tiếp theo là TP Hà Nội và tỉnh Đồng Tháp.

Theo Báo cáo Chỉ số cải cách hành chính PAR - Index năm 2019, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tỉnh Thái Nguyên xếp vị trí thứ 14 với tổng số 83,01 điểm, tăng 4 bậc so với năm 2018. Trong đó, chỉ số thành phần tăng hạng cao là chỉ số thành phần công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, xếp thứ 4/63 cùng với 11 tỉnh, thành khác. Trong đó, điểm thẩm định là 52,32; điểm đánh giá tác động của cải cách hành chính gồm: chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) đạt 8,58, chỉ số khảo sát lãnh đạo quản lí là 18,10 và chỉ số tác động đến phát triển kinh tế - xã hội là 4,0. Đây là kết quả ghi nhận sự nỗ lực cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Đảng bộ, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên đây cũng là áp lực để tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đề ra mục tiêu cụ thể phấn đấu đạt thành tựu cao hơn về cải cách hành chính trong thời gian tới.

Với những đổi mới, điều chỉnh kịp thời, kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đã phản ánh sát với thực tiễn kết quả triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính diễn ra tại bộ, địa phương; bổ sung các phân tích, so sánh kết quả giữa các địa phương, giữa các vùng kinh tế, giúp các tổ chức, cá nhân, đội ngũ nhà quản lý, nghiên cứu khoa học có được góc nhìn toàn diện, đa chiều và thực chất về kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn vướng mắc của từng vùng, miền; góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu xây dựng, ban hành và triển khai các chính sách cải cách hành chính. Kết quả đánh giá đã ghi nhận sự tiến bộ, tích cực trong cả 6 nội dung cải cách hành chính mà các bộ, tỉnh đã đạt được./.