Tập trung nguồn lực ngay từ đầu năm trong xây dựng nông thôn mới
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao khen thưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

Năm 2023, với bối cảnh dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn còn tiềm ẩn; giá các loại vật tư, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật tư thú y tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới còn khó khăn… Tỉnh Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trên lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2023, tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thái Nguyên là đơn vị có kết quả xây dựng nông thôn mới dẫn đầu ở khu vực Trung du miền núi phía Bắc và cao hơn mặt bằng chung của cả nước.

Định hướng hoạt động của năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp tỉnh chú trọng đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất theo vùng chuyên canh, gắn với chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc và xây dựng mã số vùng trồng, vùng nuôi, sản xuất mặt hàng nông nghiệp mà thị trường có nhu cầu. Đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác, hỗ trợ hợp tác, liên kết theo chuỗi; kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để bảo đảm kế hoạch sản xuất. Tập trung nguồn lực ngay từ đầu năm trong xây dựng nông thôn mới và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai để hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao khen thưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023./.