Tập huấn xúc tiến thương mại sản phẩm Ocop trên nền tảng Tiktok
Tập huấn xúc tiến thương mại sản phẩm Ocop trên nền tảng Tiktok.

Tại lớp tập huấn, các giảng viên đã hướng dẫn các chủ thể có sản phẩm OCOP các nội dung như: cách đăng ký tài khoản; giới thiệu sản phẩm; nhiệm vụ, phương pháp quản trị tài chính cho người bán; cách thức giao hàng. Cùng với đó, các HTX có sản phẩm độc đáo như: trà xanh, miến tỏi đen, mỳ gạo, các sản phẩm nấm... đã được tham gia phiên livestream Quảng bá sản phẩm nông sản OCOP tỉnh Thái Nguyên trên nền tảng Tiktok. Thông qua lớp tập huấn, các chủ thể sản phẩm OCOP đã hiểu được vai trò và hiệu quả kinh doanh trên nền tảng Tiktok; mở rộng kênh bán hàng qua Tiktok Shop. Qua đó, có thể dễ dàng tiếp cận khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu và góp phần xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho các sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực của địa phương./.