Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp công dân.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên luôn gắn liền với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” từng bước được thể chế hóa thành các quy chế, quy định cụ thể. Đặc biệt, nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nhất là vai trò của người đứng đầu; đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy dân chủ ở cơ sở, việc trực tiếp dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở; tiếp và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, cũng như tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn được chú trọng, tăng cường. Thống kê từ năm 2016 đến nay, cấp ủy các cấp đã tổ chức được gần 1.000 cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn.

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
Một buổi đối thoại và tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên

Ông Nguyễn Văn Bền, Phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên phấn khởi cho biết ý kiến: “Được đối thoại với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố là điều rất đáng phấn khởi. Người dân được lắng nghe các ý kiến mà các đồng chí nói, giải đáp lại cho người dân. Người dân rất muốn có nhiều hội nghị tiếp xúc, đối thoại như thế này”.

Trong công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát” được đặc biệt quan tâm thực hiện.

Ông Dương Ngọc Khuyên, xã Đồng Liên, TP. Thái Nguyên cho biết: “Trước thủ tục hành chính thường xuyên chậm hơn. Nhưng mấy năm gần đây, phong cách phục vụ của cán bộ tận tình, chu đáo. Hồ sơ, thủ tục đến đây được giải quyết rất nhanh”.

Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Liên, TP. Thái Nguyên khẳng định: “Đối với Đảng bộ tập trung vào công tác cải cách hành chính, phát huy tính nêu gương trong mọi công việc và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Cũng nhờ “khéo” vận động và thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở mà nhiều công trình phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh đã được xây dựng hoàn toàn bằng sức dân. Nhiều phong trào, mô hình dân vận khéo đã tập hợp được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, với sự tham gia tích cực, tiên phong của những tập thể, cá nhân đi đầu trong phong trào vận động quần chúng.

Bà Đào Thị San, Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên nói về cách làm: “Trong việc thực hiện mình phải đi đầu để vận động nhân dân nói chung và đồng bào công giáo nói riêng chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước để đóng góp một phần nhỏ bé vào giúp cộng đồng tốt đẹp hơn”.

Thượng tá Nguyễn Khắc Thanh, Phó Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 601, Quân khu 1 cho biết:“Ngoài thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, chúng tôi còn làm tốt công tác dân vận đối với các địa bàn đóng quân của đơn vị, các đơn vị kết nghĩa để mối quan hệ quân dân ngày càng được củng cố”.

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
Xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát

15/15 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020 đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Đây là minh chứng sinh động cho thấy hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ qua. Kết quả này cũng góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, giữ vững ninh trật tự, an toàn xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong chặng đường tiếp theo, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp sức mạnh đoàn kết của toàn thể nhân dân, chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.