Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhân Ngày truyền thống
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tham gia hiệu quả các phong trào thi đua góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Đồng chí đề nghị thời gian tới, tập thể cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chú trọng đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra...

Thay mặt đội ngũ những người làm công tác dân vận, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đây là nguồn động viên để đội ngũ cán bộ ngành Dân vận trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.