giao ban cong tac dan van quy ii nam 2017
Toàn cảnh hội nghị

Trong Quý II năm 2017, công tác dân vận tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn tại cơ sở. Đồng thời, ban hành nhiều chủ trương, chính sách đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, quan tâm đến an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham góp nhiều ý kiến liên quan đến những hạn chế, khó khăn trong công tác dân vận và tình hình nhân dân, đặc biệt là hoạt động của các tổ chức tà đạo diễn biến phức tạp, phát sinh các loại tội phạm có tính chất rất nguy hiểm; các tồn tại, bức xúc trong nhân dân về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, giải quyết thủ tục hành chính, ô nhiễm môi trường và đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo sơ kết, tổng kết, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương và tỉnh về công tác dân vận; tăng cường đối thoại với nhân dân để sớm giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại, bức xúc; đẩy mạnh thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung tuyên truyền, giải quyết các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo; tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020./.