Thời gian qua, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức rất nhiều các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên và đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động này được đánh giá là một giải pháp hiệu quả, thiết thực góp phần phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nội dung chi tiết phóng sự trong chương trình thời sự 19h45 ngày 29/11 trên kênh TN1 Đài PT-TH Thái Nguyên.