Tăng cường sự phối hợp trong bảo vệ, phát huy giá trị văn hoá
Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, năm 2022, Ngành văn hoá, thể thao và du lịch tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo chủ đề công tác năm. Nhiều sự kiện lớn liên quan đến lĩnh vực Văn hóa được tổ chức một cách thường xuyên với quy mô lớn từ cấp Trung ương đến địa phương. Ở các địa phương, các sự kiện văn hóa cũng đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các tỉnh tổ chức sôi nổi, rộng khắp, qua đó góp phần tôn tạo, phát huy, giữ gìn những di sản văn hóa quý báu của dân tộc. SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai được tổ chức thành công tốt đẹp, Đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất, đạt thành tích ghi dấu ấn lịch sử. Hoạt động du lịch phục hồi nhanh chóng, là một trong những điểm sáng, đóng góp tích cực cho sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước sau đại dịch.

Đối với Thái Nguyên, trong năm 2022, các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch từ tỉnh đến cơ sở đã được triển khai tích cực, tạo xung lực mới, khí thế mới, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ ngành đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành văn hoá, thể thao và du lịch tăng cường sự phối hợp với các bộ, ngành liên quan nhằm bảo vệ, phát huy giá trị văn hoá. Quan tâm hơn nữa tới đội ngũ văn nghệ sỹ, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn học - nghệ thuật bằng chế độ, chính sách cụ thể; động viên, thu hút các tập đoàn lớn đầu tư cho văn hoá, nghệ thuật. Đối với lĩnh vực du lịch, hướng tới phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể, hiệu quả./.