tang cuong kiem tra giam sat va kip thoi xu ly nhung sai pham
Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ TP Thái Nguyên đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, nghiêm túc xử lý những cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…Những kết quả đạt được từ việc thực hiện Nghị quyết góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của thành phố, tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi làm việc, Đảng bộ TP Thái Nguyên đã giải trình, làm rõ một số nội dung mà Đoàn kiểm tra yêu cầu như: công khai, dân chủ trong quá trình thực hiện kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên; công tác đánh giá cán bộ, đảng viên năm 2017; công tác bổ nhiệm cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy có liên hệ với việc nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; qua việc gợi ý kiểm điểm với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có chuyển biến gì?....

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Quốc Hiệp ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được bước đầu của Đảng bộ TP Thái Nguyên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05. Đồng chí yêu cầu: thời gian tới, Đảng bộ TP Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý những sai phạm của cán bộ, đảng viên thường xuyên hơn nữa; tập trung rà soát, bổ sung nhận diện và chỉ rõ những suy thoái của cán bộ, đảng viên và sớm có phương án khắc phục./.