Tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo
Hội thảo quốc tế Nền kinh tế số do Đại học Thái Nguyên tổ chức

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận 4 chuyên đề: Chuyển đổi số trong kinh doanh: Các giải pháp đa ngành về đổi mới sáng tạo; Lý thuyết, công nghệ và phương pháp tiếp cận chuyển đổi số; Hiệu quả kinh tế và hệ quả xã hội của đổi mới sáng tạo; Quản lý và đánh giá chất lượng trong nền kinh tế số.

Hội thảo nhằm tạo ra môi trường kết nối và chia sẻ tri thức giữa các nhà khoa học nghiên cứu về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo và mô hình kinh doanh bền vững; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, góp phần khẳng định vị thế của Đại học Thái Nguyên với bạn bè quốc tế./.