Theo đó, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông đảm bảo chất lượng VSATTP; triển khai các lớp đào tạo, tập huấn, giáo dục truyền thông về ATVSTP; công khai rộng rãi các cơ sở, sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm không an toàn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSTP; truy xuất rõ ràng nguồn gốc thực phẩm khi cung cấp ra thị trường; đảm bảo việc phân cấp quản lý, quản lý ATVS thực phẩm ở các siêu thị, chợ đầu mối và chợ ở các địa phương. Tăng cường công tác kiểm soát, giám sát mối nguy về mất ATVSTP trên địa bàn toàn tỉnh; đặc biệt tại các chợ, khu công nghiệp, trường học và nơi tập trung đông dân cư;…phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

tang cuong dam bao an toan ve sinh thuc pham dip cuoi nam
Lực lượng Quản lý thị trường huyện Phú Bình kiểm tra cơ sở sản xuất nem chua tại xã Úc Kỳ Ảnh.Hoàng Tú

Ngoài ra tăng cường thực hiện các thủ tục hành chính về ATVSTP, các ngành có hướng dẫn phân cấp quản lý các cơ sở thực phẩm tránh sự chồng chéo và bỏ sót trong quản lý;…Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm cho các sản phẩm của địa phương sản xuất và tiêu thụ;….

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từng bước phối hợp với các địa phương xây dựng quy hoạch và chỉ đạo thực hiện các cơ sở chăn nuôi, giết mổ tập trung, quy hoạch vùng trồng rau, sản xuất thực phẩm an toàn;…Có kế hoạch hướng dẫn kiến thức cho người dân và các doanh nghiệp sản xuất rau, thực phẩm an toàn.