Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
Toàn cảnh buổi kiểm tra.

Huyện Đại Từ hiện có trên 2.680 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực, thực phẩm; kinh doanh dịch vụ ăn uống. Huyện đã triển khai chiến dịch truyền thông và sẽ tổ chức kiểm tra tại các xã, thị trấn từ ngày 22/4 đến 5/5. Trong quý I năm 2021, đoàn liên ngành của huyện đã kiểm tra 27 cơ sở, trong đó, có 4 cơ sơ vi phạm về các lỗi như: nhãn mác mờ, không niêm yết giá bán đầy đủ và bán hàng quá hạn sử dụng; xử phạt 29,7 triệu đồng. Ngoài ra, huyện cũng đã thẩm định và cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 13 cơ sở.

Tại buổi kiểm tra, đoàn đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo ATTP huyện tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát về ATTP; đặc biệt, đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xử lý theo thẩm quyền để mang tính răn đe. Cùng với đó, huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người sản xuất, kinh doanh thực phẩm nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định về đảm bảo ATTP. Sau khi làm việc với Ban Chỉ đạo ATTP huyện, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại cửa hàng tự chọn Phương Nam, ở thị trấn Hùng Sơn./.