Sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua
Toàn cảnh hội nghị

Theo đánh giá, sau 3 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua, Đảng uỷ Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên quán triệt, đưa các nội dung của phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Cụ thể hoá tiêu chí “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng nhiều hình thức, cách làm hiệu quả, sáng tạo. Qua đó, đã tác động tích cực trong việc xây dựng môi trường cơ quan, đơn vị lành mạnh, chính quy, sáng, xanh, sạch đẹp. Cán bộ, đảng viên trong từng cơ quan, đơn vị có sự chuyển biến tích cực về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

Để phong trào thi đua ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh xác định nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025 là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua; gắn nội dung phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ quân đội thi đua thực hiện văn hoá công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với phong trào thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động cách mạng; nỗ lực cố gắng, thi đua xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới./.