Rà soát, thống nhất các nội dung trình tại Phiên họp thứ 44 của UBND tỉnh
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại Phiên họp thứ 44 của UBND tỉnh diễn ra thời gian tới, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh dự kiến sẽ trình một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp trụ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị mới có chủ trương sau ngày 01/7/2014 đến trước ngày 15/11/2017; việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp Yên Bình (phần diện tích 136ha); tiến độ và giải pháp thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài và một số nội dung quan trọng khác.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan thống nhất trước khi tiến hành tại phiên họp và xin ý kiến Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các nội dung cần xem xét, bổ sung, sửa đổi phải đảm bảo tính pháp lý, đúng mục đích, quy hoạch và đạt hiệu quả cao khi thực hiện.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, các nội dung trình tại Phiên họp thứ 44 của UBND tỉnh và trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lần này rất quan trọng, sẽ góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo, vì vậy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để thống nhất tại phiên họp./.