Ra mắt Nhóm Ngân hàng máu sống và Chuyến xe tâm phúc “0 đồng”
Ra mắt Nhóm Ngân hàng máu sống và Chuyến xe tâm phúc “0 đồng”.

Đây là 2 trong số 4 nhóm tình nguyện của CLB Trái tim Nhật Thiện đang hoạt động rất tích cực. Với phương châm “có mặt mọi lúc mọi nơi”, Chuyến xe tâm phúc “0 đồng” đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2020. Đến nay, với 15 thành viên, nhóm đã hỗ trợ, miễn phí đưa hàng trăm lượt bệnh nhân nghèo trong và ngoài tỉnh trở về gia đình.

Việc ra mắt Nhóm Ngân hàng máu sống và Chuyến xe tâm phúc “0 đồng” và ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa nhóm với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là hoạt động ý nghĩa, với mong muốn ngày càng hỗ trợ được nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn, nguy cấp trong cộng đồng, chung tay xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn…/.