Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023
Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng và quy mô của phiên họp lần này. Đây là phiên họp đầu tiên của năm 2023 và cũng là phiên họp có quy mô lớn nhất về thành phần tham dự từ trước đến nay của UBND tỉnh. Với khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa xuyên suốt cả năm 2023 và mang tính định hướng trong những năm tiếp theo, đồng chí yêu cầu các đại biểu dự phiên họp cần tập trung nghiên cứu các nội dung, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, thẳng thắn, dân chủ, trọng tâm, góp ý vào từng nội dung, đặc biệt là về các giải pháp đột phá nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu trong năm.

Theo Nghị quyết số 81 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành 3 nhóm chỉ tiêu, với 21 chỉ tiêu thành phần.

Trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu như:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,5%

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,5%

Giá trị xuất khẩu tăng 9%

Thu ngân sách nhà nước đạt 20.000 tỷ đồng

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5%

GRPD bình quân đầu người đạt 115 triệu đồng/người/năm

Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1% trở lên

Có thêm 01 huyện và 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 với chủ đề điều hành là “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” và Nghị quyết số 81 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh xây dựng dự thảo Kế hoạch phân công chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện, gồm 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

1. Giữ vững sự ổn định của nền kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.

2. Tiếp tục tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

3. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, khả năng thích ứng của nền kinh tế; tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính quyền số; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

6. Phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

7. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo.

8. Triển khai thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thúc đẩy phát triển liên kết vùng và phát triển đô thị, kinh tế đô thị.

9. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm ASXH

10. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

11. Củng cố, tăng cường QP-AN; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

12. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh và con người Thái Nguyên với bạn bè quốc tế.

13. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

Trên cơ sở các nội dung được trình, tại phiên họp, đại biểu tại các điểm cầu đã trao đổi, cho ý kiến vào Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, Dự toán Ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023; Báo cáo giải pháp điều hành dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 và Dự thảo Chương trình các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh trong năm. Theo đó, các ý kiến tập trung như: Đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, nhất là các dự án giao thông mang tính kết nối; xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư và huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; tăng cường liên kết sản xuất với các tỉnh trong vùng Trung du, Miền núi Phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và lộ trình chuyển đổi số; tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị; nâng cao chất lượng xây dựng NTM và hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên cho biết: "Địa phương đã tập trung chỉ đạo, ưu tiên vấn đề thu ngân sách ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023. Năm 2023 cũng dự báo có nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên địa phương đã triển khai nhóm nhiệm vụ thu ngân sách, thuế, phí và tiền đất, cũng đã có những tính toán, định hướng, vừa đảm bảo tiến độ thu, đồng thời phải tuyệt đối tuân thủ quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước".

Đồng chí Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa: "Bước vào năm 2023, huyện Định Hoá quyết tâm rất cao, thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh uỷ và lãnh đạo UBND tỉnh. Từ tháng đầu năm chúng tôi đã tiến hành rà soát lại toàn bộ các tiêu chí đã đạt để sắp sẵn hồ sơ, những tiêu chí chưa đạt chúng tôi đã phân công đến từng cán bộ, có chế độ báo cáo theo tuần. Chúng tôi cũng đã phân bổ trên 300 tỷ đồng cho các xã, phấn đấu chậm nhất tháng 11/2023 hoàn chỉnh hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền chấm huyện về đích NTM".

Dự báo những khó khăn, thách thức, chia sẻ những vướng mắc có thể phát sinh, nhiều giải pháp trọng tâm, cụ thể, các ý kiến, kiến nghị trên từng lĩnh vực, của từng địa phương đã được các đại biểu phân tích, trao đổi, đề xuất, nhằm hiến kế và tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển của năm.

Đồng chí Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: "Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 10 của BCH Đảng bộ tỉnh. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19, các chương trình, đề án của tỉnh, tranh thủ các cơ chế chính sách; đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn mạnh với sản xuất an toàn hữu cơ; liên kết để nâng cao giá trị nông sản...".

Đồng chí Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: "Tỉnh Thái Nguyên năm 2023 được phân bổ thêm 1.157 biên chế giáo viên. Trong quý I sẽ tổ chức tuyển dụng. HĐND tỉnh đã thông qua phân bổ về cho các huyện. Đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch để tuyển dụng ngay, để thực hiện nhiệm vụ năm học".

Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh: "Đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực. Chủ động nắm và tham mưu giải quyết tốt tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, không để xẩy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, VH-XH và hoạt động của các Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Thái Nguyên".

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, những thành tựu mà tỉnh Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và đánh giá cao tại Hội nghị làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh diễn ra ngày 10/01/2023. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của cấp ủy, chính quyền các cấp đã đạt được trong năm 2022.

Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023

Năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tỉnh Thái Nguyên đứng trước nhiều thời cơ và thuận lợi, song cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng hơn nữa của cả hệ thống chính trị. Bởi vậy, để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác trong năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý một số nhiệm vụ:

"Bước sang năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, phải phấn đấu đạt được thành tích cao hơn năm trước. Tỉnh muốn giàu mạnh phải phát triển về công nghiệp, tư công nghiệp chúng ta sẽ có nguồn thu ngân sách cao, triển khai được nhiều công trình, dự án đầu tư công. Tuy nhiên, đối với đời sống của người dân, muốn cho dân giầu thì phải tập trung phát triển nông nghiệp, về thương mại, dịch vụ, du lịch... Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng, đối ngoại theo nội dung đã nêu. Tập trung chỉ đạo triển khai việc quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ 3 là đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thứ 4 là tiếp tục chú trọng công tác quản lý nhà nước về thẩm định, cấp phép đầu tư, quy hoạch xây dựng, quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường".

Đồng chí cũng dành thời gian trao đổi về công tác cán bộ và mong muốn đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tỉnh cũng sẽ đặc biệt quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực, đủ phẩm chất để phân giao nhiệm vụ và đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Nhân dịp năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ các cấp trên địa bàn và toàn thể nhân dân, chúc tỉnh Thái Nguyên luôn bình yên, hạnh phúc, sung túc và phát triển.

Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023

Cám ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, kết luận phiên họp đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày tháng đầu của năm, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh với tinh thần “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, từ đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo với tình hình, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: "Về tất cả các lĩnh vực KT-XH, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, văn hoá, thể thao, y tế, giáo dục... đã có trong dự thảo kết luận của phiên họp. Đề nghị các đồng chí dự họp tiếp tục thảo luận, cho ý kiến cụ thể, chi tiết vào các nội dung để UBND tỉnh sớm ban hành. Thứ nhất là Kế hoạch phân giao nhiệm vụ, thứ 2 là điều hành ngân sách và các nội dung phát triển KT-XH. Đề nghị các đại biểu tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chó Bí thư Tỉnh uỷ làm căn cứ vào công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ, cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nói chung và của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Năm 2023 chúng ta phải đạt được mục tiêu chung, hoàn thành vượt mức cácm mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT-XH của năm 2023".

Trên cơ sở nội dung kiến nghị, đề xuất của các huyện, thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, tham mưu văn bản giao nhiệm vụ cho các Sở, Ban, ngành liên quan có văn bản xử lý các kiến nghị của địa phương, đối với các nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định./.