Phú Lương thực hiện chống lạm thu trong năm học 2020-2021
Năm học 2020-2021, trường Tiểu học Phấn Mễ II có 17 lớp học, 516 học sinh, 32 cán bộ giáo viên.

Năm học 2020-2021, trường Tiểu học Phấn Mễ II có 17 lớp học, 516 học sinh, 32 cán bộ giáo viên. Thực hiện các khoản thu trong năm học, nhà trường đã phối hợp với Hội cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh toàn trường bàn thảo, thống nhất các khoản thu phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương. Ngoài khoản thu Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm thân thể, nhà trường tiến hành thu gồm 5 khoản, với số tiền 245.000 đồng/cháu/năm học, thời gian thu được kéo dài đến hết năm 2020.

Ông Phạm Quang Hà, phụ huynh học sinh trường Tiểu học Phấn Mễ II chia sẻ: "Đầu năm học, chúng tôi tham mưu với nhà trường về các khoản thu cho phù hợp, theo tiêu chí chống lạm thu, lạm chi; vì trường đặc thù là trường vùng nông nghiệp, thu nhập người dân rất thấp. Thu tách làm 2 đợt, để giãn các khoản thu".

Cô giáo Ngô Thị Thúy, Chủ nhiệm lớp 4C, trường Tiểu học Phấn Mễ II cho biết: "Chúng tôi được phụ huynh đồng tình, ủng hộ cao; số phụ huynh còn băn khoăn rất ít, chỉ 1, 2 phụ huynh, bởi họ chưa tiếp cận được với nhà trường do bận công tác".

Bà Nguyễn Thị Thắm, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phấn Mễ II cho hay: "Sau khi nhận được văn bản, nhà trường đã triển khai tới các cán bộ, giáo viên trong cuộc họp Hội đồng Sư phạm và triển khai tới Ban đại diện cha mẹ học sinh và xin ý kiến cha mẹ học sinh, họp Ban Đại diện cha mẹ học sinh toàn trường. Sau khi được sự thống nhất cao của Ban Đại diện phụ huynh các lớp, nhà trường đã tiến hành họp phụ huynh học sinh, xin ý kiến của bậc phụ huynh toàn trường. Được sự nhất trí của tất cả các bậc phụ huynh, nhà trường đã trình duyệt lãnh đạo UBND xã Phấn Mễ, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo để xin phê duyệt các khoản thu. Sau khi được phê duyệt, nhà trường tiến hành thu các khoản thu trong năm học 2020-2021. Nhờ có sự đồng thuận của phụ huynh, đến thời điểm này, các khoản thu đã đạt 70%, nhiều lớp đạt 100%".

Phú Lương thực hiện chống lạm thu trong năm học 2020-2021
Đối với trường Trung học cơ sở Phấn Mễ I, huyện Phú Lương, các khoản thu cũng được thực hiện đúng theo quy trình và đi đến thống nhất, trình các cấp phê duyệt, sau đó mới tiến hành thu.

Đối với trường Trung học cơ sở Phấn Mễ I, huyện Phú Lương, các khoản thu cũng được thực hiện đúng theo quy trình và đi đến thống nhất, trình các cấp phê duyệt, sau đó mới tiến hành thu. Năm học này, nhà trường có 8 khoản thu chia làm 2 đợt, nhằm giảm bớt khó khăn cho các bậc phụ huynh đầu năm học còn phải chi nhiều khoản cho con em đi học.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Hội cha mẹ học sinh trường Trung học cơ sở Phấn Mễ I cho biết: "Ban Đại diện cha mẹ học sinh nhà trường cùng Ban đại diện các lớp được Hội đồng nhà trường mời đến họp, triển khai các khoản thu đầu năm cũng như cả năm. Dau đó, qua họp bàn đã đồng thuận và thống nhất rất cao, các khoản thu diễn ra tốt đẹp, không vướng mắc".

Cô giáo Dương Thị Liên, Chủ nhiệm lớp 7B, trường Trung học cơ sở Phấn Mễ I cho hay: "Trong quá trình thu các khoản quỹ, về cơ bản không gặp khó khăn, bởi được sự đồng thuận rất cao của phụ huynh".

Bà Nguyễn Thị Ninh Bình, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Phấn Mễ I thông tin: "Trong nhiều năm học gần đây, nhà trường thực hiện theo văn bản chỉ đạo của các cấp. Nhà trường xây dựng kế hoạch thu đúng, thu đủ theo các văn bản chỉ đạo và được sự đồng thuận cao của phụ huynh học sinh. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà trường thực hiện rất tốt các khoản thu đầu năm học theo các văn bản chỉ đạo của các cấp".

Tại trường Tiểu học Vô Tranh, đã tiến hành thu Bảo hiểm thân thể và Bảo hiểm y tế cho học sinh ngay đầu năm nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em, còn tất cả 8 khoản thu khác đang thực hiện kéo dài đến hết năm học. Các bậc phụ huynh cũng đỡ bị áp lực đầu năm học và đồng thuận với kế hoạch của nhà trường.

Bà Nông Thị Thanh, phụ huynh học sinh trường Tiểu học Vô Tranh cho hay: "Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức họp bàn với phụ huynh và thống nhất các khoản thu chi, đều được sự đồng thuận của các phụ huynh mới tiến hành thu. Các khoản thu của trường đưa ra rất phù hợp với điều kiện ở vùng nông thôn".

Bà Vũ Thị Hạnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Vô Tranh cho biết: "Các khoản thu trên tinh thần bàn bạc, rất phù hợp với điều kiện của nhà trường. Đặc biệt, đối với những khoản thu như: bảo hiểm, sách vở đầu năm, các phụ huynh có thể chuẩn bị từ đầu. Các khoản khác phụ huynh có thể thực hiện trong suốt cả năm học, sẽ không gây áp lực cho phụ huynh học sinh vào đầu năm học, phụ huynh cũng cảm thấy thoải mái và đồng tình với nhà trường".

Trong năm học này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lương đang quản lý 23 trường mầm non, 20 trường tiểu học, 16 trường trung học cơ sở, với tổng số 22.320 học sinh. Hiện nay, các trường đã công khai các khoản thu chi và thực hiện nghiêm túc các khoản thu chi trong nhà trường theo đúng quy định, tránh lạm thu dưới mọi hình thức; tránh gây áp lực cho các bậc phụ huynh, đặc biệt là các khoản tự nguyện phải được sự thỏa thuận, thống nhất từ phụ huynh học sinh.

Bà Vũ Thị Hồng Hạnh, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lương thông tin thêm: "Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lương đã chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc các khoản thu chi trong năm học 2020-2021 đối với tất cả các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn huyện, yêu cầu hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm trước Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, trước UBND huyện và trước pháp luật, nếu để xảy ra tình trạng lạm thu hoặc thu sai quy định. Đến thời điểm hiện tại, các trường cơ bản đã thực hiện nghiêm túc các khoản thu trong năm học và chưa phát hiện sai sót gì".

Các thông tư, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về các khoản thu đầu năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo đã giúp cho Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Lương kịp thời ban hành công văn chấn chỉnh các trường trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc, công khai các khoản thu, chi trong năm học 2020-2021. Các khoản thu đúng, thu đủ được kéo dài thời gian thu, rất phù hợp với điều kiện mức thu nhập của người dân, nhất là ở vùng nông thôn./.