[Photo] Sẵn sàng kích hoạt khu cách ly tập trung thứ 2 tại Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) có quy mô 2.400 giường
[Photo] Sẵn sàng kích hoạt khu cách ly tập trung thứ 2 tại Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
60 cán bộ chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp với trường Đại học Nông Lâm thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng các khu vực trong và ngoài theo đúng quy định phòng dịch
[Photo] Sẵn sàng kích hoạt khu cách ly tập trung thứ 2 tại Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
[Photo] Sẵn sàng kích hoạt khu cách ly tập trung thứ 2 tại Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
[Photo] Sẵn sàng kích hoạt khu cách ly tập trung thứ 2 tại Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
Các chiến sỹ tạo cảnh quan, môi trường thoáng mát, hợp vệ sinh trong khu cách ly
[Photo] Sẵn sàng kích hoạt khu cách ly tập trung thứ 2 tại Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
[Photo] Sẵn sàng kích hoạt khu cách ly tập trung thứ 2 tại Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên