Phổ Yên: Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm
Phổ Yên: Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm.

Hội nghị đã tập trung kiểm điểm tiến độ triển khai công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản; Tiến độ công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, lập dự án, giải phóng mặt bằng các dự án để hoàn thiện hạ tầng của thành phố, chuẩn bị cho lễ giao nhận quân, thúc đẩy các hoạt động sản xuất ngay từ đầu năm; công tác thi tuyển giáo viên và cán bộ, công chức. Cùng ngày, lãnh đạo thành phố cũng đã đi kiểm tra tiến độ dự án tuyến đường Liên kết vùng.