Phổ Yên: Quyết tâm hoàn thành công tác GPMB dự án tuyến đường liên kết vùng ngay trong tháng 6/2023
TP Phổ Yên quyết tâm hoàn thành công tác GPMB dự án tuyến đường liên kết vùng ngay trong tháng 6/2023

Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc, đoạn qua TP Phổ Yên có chiều dài 33km, với gần 2.500 hộ dân bị ảnh hưởng thuộc địa bàn 8 xã, phường. Để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án, những ngày qua, cùng với tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo TP Phổ Yên và các địa phương đã không kể ngày nghỉ, thường xuyên bám nắm cơ sở, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ các hộ dân vận chuyển, di dời tài sản ra nơi ở mới. Đến nay, 100% các hộ dân đã đồng thuận chủ trương, nhận tiền đền bù, di rời tài sản và bàn giao mặt bằng.

Phổ Yên quyết tâm đến ngày 24/5 có 6 xã, phường gồm: Tân Hương, Đông Cao, Đồng Tiến, Minh Đức, Phúc Thuận và Thành Công hoàn thành bàn giao xong mặt bằng cho nhà đầu tư trước và trong tháng 6 sẽ bàn giao 100% mặt bằng sạch cho đơn vị thi công thực hiện dự án theo kế hoạch./.