Phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021
Toàn cảnh phiên họp

Trong tháng 1/2021, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đều cơ bản đảm bảo tiến độ thực hiện: Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính giảm 13,6% so với tháng trước nhưng tăng 3% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.330 tỷ đồng, bằng 8,5% dự toán năm; tổng giá trị xuất khẩu đạt 1.385 triệu đô la Mỹ, tăng 2,2% so với tháng trước, tăng 1,5% so với cùng kỳ. Tính đến hết tháng 01/2021, diện tích thu hoạch cây vụ Đông đạt khoảng 8,6 nghìn ha (chiếm 61,3%); trong vụ xuân năm 2021, kế hoạch gieo trồng toàn tỉnh là 40 nghìn ha cây hàng năm, hiện diện tích đất để gieo trồng lúa đã cày ải đạt 85%. Các hoạt động thương mại, cung ứng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ; công tác đảm bảo an sinh xã hội trong dịp tết được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động tiêu cực từ dịch bệnh tiếp tục đặt ra cho việc hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2021 và cả nhiệm kỳ.

Ông La Hồng Ninh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Nếu như chúng ta không tiêu thụ được sản phẩm thì sản xuất rất là khó. Xuất khẩu chúng ta đặt ra mục tiêu trên 28 tỷ đô la Mỹ trong tháng 1 chúng ta mới xuất khẩu đạt được 1,4 tỷ. Trong những tháng còn lại với mức trung bình chúng ta phải đạt trung bình từ 2,4-2,5 tỷ đô la Mỹ/tháng mới hoàn thành mục tiêu đề ra”.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, hiện toàn tỉnh có 87 trường hợp F1, đều đã cho kết quả âm tính lần 2; 1656 trường hợp F2 và 11 chuyên gia người nước ngoài cũng đã cho kết quả âm tính lần 1. Công tác rà soát, lập danh sách để hỗ trợ các cán bộ tại 27 chốt kiểm dịch đang được tập trung thực hiện. Trong ngày 4/2, 9/9 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn sẽ sẵn sàng đảm bảo các điều kiện tại các khu cách ly tập trung. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cho cộng đồng trong phòng, chống dịch tiếp tục được tăng cường.

Đối với tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20212026, sau khi Hội đồng bầu cử Quốc gia triển khai công tác bầu cử toàn quốc, đến nay 09/09 huyện, thành phố, thị xã đã hoàn thành việc triển khai công tác bầu cử và thành lập xong Ủy ban bầu cử cấp huyện; các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đang triển khai công tác bầu cử và thành lập Ủy ban bầu cử. Việc xây dựng cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đang được thực hiện, dự kiến xong trước ngày 07/02/2021.

Trong 20 nội dung được thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp lần này, có 9 nội dung nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 về các lĩnh vực như: Giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước; Kế hoạch triển khai hoạt động đối ngoại một cách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; Đề án Phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên; Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Đề án tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông. Trong đó, để phát triển du lịch Thái Nguyên trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp vào tổng thu nhập GRDP của trong giai đoạn 2021-2030 ở mức 6%, dự thảo Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” cũng đã xác định nhiều mục tiêu và giải pháp trọng tâm; trong đó, 3 sản phẩm du lịch đặc trưng là giải pháp mang tính đột phá.

Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho rằng: “Chủ lực sẽ là sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng gắn với văn hóa trà, sản phẩm du lịch tâm linh và sản phẩm du lịch khai thác tiềm năng về sinh thái, tiềm năng về hang động và tiềm năng về du lịch cộng đồng để làm cơ sở cho sự đột phá trong phát triển du lịch thời gian tới”.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào một số nội dung trình tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh khóa XIII. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tập trung thực hiện thẩm định ngay từ đầu các nội dung sẽ được quyết nghị tại kỳ họp tới đây của HĐND tỉnh, qua đó nâng cao chất lượng các văn bản được ban hành.

Phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng căn cứ nhiệm vụ được phân công quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ những tháng đầu của năm, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch; chủ động xây dựng phương án ứng phó bằng các giải pháp phù hợp, toàn diện. Chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân đón Tết được đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Cùng với đó, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo HĐND tỉnh, đồng chí giao đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tiếp thu, chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể.

Đặc biệt, nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, đồng chí nhấn mạnh: “20 nội dung hôm nay, đề nghị các đồng chí về theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình rà soát lại một cách nghiêm túc, trách nhiệm. Tới đây, chúng tôi sẽ cho văn phòng lập kế hoạch kiểm tra của lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với các ngành theo chuyên đề, lồng ghép với các đề án, dự án theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ đi kiểm tra, đồng thời hỗ trợ các ngành” .

Đi vào một số nội dung cụ thể, như Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đồng chí nhấn mạnh tiềm năng du lịch của địa phương và đánh giá tính khả thi của các mục tiêu mà đề án đề ra, tuy nhiên, cách thức làm du lịch hiện nay cần phải thay đổi, theo hướng huy động sự vào cuộc của từng người dân và cả cộng đồng.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhận định: “Nếu mà không nâng cao nghiệp vụ cho người làm du lịch thì sẽ thất bại thôi. Làm du lịch không phải là cơ quan quản lý làm, không phải là mấy ông giám đốc công ty du lịch làm, mà mọi đảng viên, cán bộ công chức và người dân Thái Nguyên phải làm”.

Liên quan đến các nguồn lực để triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh lại quan điểm cần linh hoạt lồng ghép và đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho phát triển, nhất là các nguồn lực từ xã hội hóa; đảm bảo tính hiệu quả của nguồn lực đầu tư, tránh chồng chéo, lãng phí.

Cụ thể, như việc đề xuất xây dựng Trung tâm giới thiệu, trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên tại Trung tâm thương mại Big C Thái Nguyên vừa góp phần huy động được nguồn lực đầu tư để nâng cao hiệu quả; vừa tạo sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nước và doanh nghiệp trong quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương; đồng thời đáp ứng nhu cầu mua, bán của người dân. Đối với các nội dung đã được cho ý kiến, đồng chí yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kỳ họp tổng kết của HĐND tỉnh khóa XIII theo quy định, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Cũng tại phiên họp, Đảng Đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có lẵng hoa chúc mừng đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, vừa được tín nhiệm, trúng cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.