Công bố quyết định về công tác cán bộ và trao giấy chứng nhận đầu tư cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Phan Đức Cường giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Phan Đức Cường giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm, đồng thời giao nhiệm vụ cho đồng chí Phan Đức Cường trên cương vị mới phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo Ban Quản lý và cán bộ công nhân viên chức đoàn kết, nỗ lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, đồng chí tân Trưởng ban bày tỏ cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tin tưởng giao nhiệm vụ, đồng thời hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo, cấp ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tích cực tham mưu cho tỉnh trong lĩnh vực phát triển và quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

Sau hội nghị công bố quyết định công tác cán bộ, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án: Nhà máy Phát triển năng lượng Trina Solar với tổng vốn đầu tư 203 triệu USD, quy mô hơn 256 triệu sản phẩm/năm và dự án Nhà máy Sản xuất Khí công nghiệp Messer Hải Phòng - Thái Nguyên 2 với tổng vốn đầu tư 23 triệu USD tại Khu công nghiệp Yên Bình.

Công bố quyết định về công tác cán bộ và trao giấy chứng nhận đầu tư cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hai dự án mới đầu tư tại Thái Nguyên sẽ góp phần tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh, tạo thêm việc làm chất lượng cao cho người lao động, đóng góp cho sự phát triển công nghiệp công nghệ cao của Thái Nguyên và cả nước./.