Chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo

Trên cương vị công tác mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, với trọng trách là người đứng đầu UBND tỉnh, sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm; cùng tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo UBND và các thành viên UBND tỉnh chung sức, đồng lòng, đoàn kết, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động, sáng tạo của mỗi thành viên UBND tỉnh hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từng sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải xây dựng ngay các chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 sát với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và có lộ trình thực hiện cụ thể: “Ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh sẽ có văn bản chỉ đạo trực tiếp đến các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh yêu cầu xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà HĐND đã quyết nghị thông qua. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo, điều hành trực tiếp từng nội dung cụ thểđể làm sao năm 2021 mà chúng ta xác định rằng đây là 1 năm còn rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Chính vì vậy mà chúng ta phải có những giải pháp có những đột phá, sáng tạo đổi mới thế rồi nâng cao trách nhiệm”.

Hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, phục vụ và hành động, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành; chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính kết hợp với thanh tra công vụ, giám sát việc tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành thậm chí đến từng cán bộ. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi cán bộ, công chức phải nêu cao tinh thần “Trung thành - Tận tụy - Sáng tạo - Gương mẫu”; "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư".

Về quy hoạch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là cơ sở để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển của tỉnh Thái Nguyên trong những năm tiếp theo: “Nhiệm vụ Lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 664 ngày 20/5/2020, trong đó xác định mục tiêu “phấn đấu đến năm 2030 Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, là trung tâm kinh tế - xã hội, cực tăng trưởng có tác động lan tỏa đối với toàn vùng trung du và miền núi phía Bắc, tạo dựng nền kinh tế xanh với các sản phẩm chủ lực có sức cạnh tranh cao”. Báo cáo các đồng chí, từ trước đến nay, chúng ta nói mong muốn trở thành trung tâm của vùng trung du miền núi phía bắc, nhưng đến bây giờ, Thủ tướng Chính phủ đã đưa mục tiêu này trở thành nhiệm vụ cho chúng ta. Trong quy hoạch này mà về nguyên tắc, về luật quy hoạch thì quy hoạch tỉnh phải được cập nhật vào Quy hoạch quốc gia trong thời gian tới. Đây không những là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm lớn lao của tỉnh Thái Nguyên đối với đất nước, đối với khu vực Trung du miền núi phía bắc”.

Bên cạnh đó, tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản trị hành chính công (PAPI); thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh phát triển; tăng cường công tác quản lý nhà nước, quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công cho đầu tư phát triển, không nể nang, né tránh trong việc thu hồi các dự án chậm triển khai thực hiện. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục khẳng định: “Lựa chọn các nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính, có uy tín; các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, kiên quyết thu hồi, hủy bỏ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án không triển khai thực hiện theo đúng cam kết, các dự án quá chậm tiến độ, không có khả năng triển khai. Không nể nang, né tránh trong việc thu hồi các dự án chậm triển khai thực hiện.”

Quan tâm chăm lo đến phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, kiên quyết không để tiêu cực tồn tại trong môi trường giáo dục; bên cạnh đó tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới là những nhiệm vụ cụ thể được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục nhấn mạnh: “ Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, phối hợp chặt chẽ, bằng những hành động cụ thể, thiết thực, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc và điều kiện thuận lợi cho tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển, vững mạnh, sớm trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội”./.