Phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử
Toàn cảnh buổi Hội thảo

Ngày 24/10, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên và nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thực trạng công tác cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên thời gian qua. và đưa ra những đề xuất xây dựng phương hướng trọng tâm trong cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.