Chuyển đổi số tạo động lực cho công cuộc cải cách hành chính
46% số lượng hồ sơ thủ tục hành chính đã được thực hiện qua dịch vụ công mức độ 3, 4. Đây là kết quả sau những nỗ lực đẩy mạnh việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tại thị trấn Hùng Sơn trong năm 2021.

Đã nhiều lần làm thủ tục hành chính nên ông Hoàng Văn Tranh, tổ dân phố Chợ 2, thị trấn Hùng Sơn cảm nhận được rõ nét những thay đổi trong hoạt động công vụ của chính quyền nơi đây. Từ cơ sở vật chất hiện đại đến quy trình hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ông Hoàng Văn Tranh chia sẻ: "Tôi thường xuyên được các cán bộ tập huấn, phổ biến tại hội trường lớn. Tôi thực hiện đăng ký cấp quyền sử dụng đất và cấp phép xây dựng cũng được cán bộ địa chính tư vấn và đồng thời thực hiện trực tuyến. Tôi cảm thấy đây là sự đổi mới và thuận tiện cho người dân".

46% số lượng hồ sơ thủ tục hành chính đã được thực hiện qua dịch vụ công mức độ 3, 4. Đây là kết quả sau những nỗ lực đẩy mạnh việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tại thị trấn Hùng Sơn trong năm 2021.

Ông Đới Duy Hồng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ cho hay: "Chúng tôi đã tuyên truyền đến từng tổ dân phố, đến với người dân nhằm nâng cao nhận thức của người dân và thay đổi tư duy của người dân khi đến giao dịch và thực hiện công việc hành chính".

Chuyển đổi số tạo động lực cho công cuộc cải cách hành chính
Những sự thay đổi tích cực trong công tác chuyển đổi số cũng như hiện đại hóa nền hành chính của Đại Từ được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.

Những sự thay đổi tích cực trong công tác chuyển đổi số cũng như hiện đại hóa nền hành chính của Đại Từ cũng được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao. Ông Nguyễn Tiến Đại, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Đại Từ cho biết: "Tôi nhận thấy công tác chuyển đổi số của huyện rất hiệu quả và thực tiễn đi vào với đời sống của nhân dân, được nhân dân và các doanh nghiệp ghi nhận".

Trong những tháng đầu của năm 2022, huyện Đại Từ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Duy trì vận hành, sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành; rà soát bổ sung chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng, hệ thống một cửa điện tử và các phần mềm chuyên dùng khác. Tuy nhiên, theo lãnh đạo địa phương này, công cuộc chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính còn nhiều việc phải làm mới đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển.

Ông Trần Đăng Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ thông tin: "Người dân, doanh nghiệp phải là những công dân số thì mới đáp ứng được yêu cầu trong giải quyết các thủ tục từ phía người dân. Còn doanh nghiệp về cơ bản đã ổn. Trong chuyển đổi số, đối với vấn đề hạ tầng, chúng tôi đã từng bước nâng cấp đảm bảo hạ tầng, thực hiện chính quyền số là trách nhiệm thực thi công vụ trong cán bộ, công chức".

Quá trình hướng tới xây dựng chính quyền số nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính tại huyện Đại Từ mới đang ở những bước khởi đầu. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị cũng như sự vào cuộc tham gia của toàn xã hội và của mỗi công dân./.