Nỗ lực vượt khó để giữ vững thương hiệu
Toàn cảnh hội nghị.

Qua nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ là trên 92%; kết nạp mới 130 đảng viên; giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 37 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước trên 1,2 nghìn tỷ đồng; lương bình quân của người lao động đạt gần 11 triệu đồng/tháng. Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II, công ty đang làm việc với đối tác để xây dựng phương án triển khai cụ thể. Các công ty trực thuộc, công ty liên kết và liên doanh đã nỗ lực duy trì việc làm, đảm bảo sản xuất ổn định, hiệu quả.

Đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, Đảng ủy công ty tiếp tục phát huy truyền thống và lợi thế sẵn có, nỗ lực vượt qua khó khăn để giữ vững thương hiệu TISCO; rà soát các hoạt động sản xuất - kinh doanh và chú trọng phát triển nguồn nhân lực; tích cực triển khai hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và có hướng giải quyết cụ thể đối với Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II đảm bảo ổn định và cải thiện thu nhập cho người lao động./.