Nâng cao chất lượng, số lượng đảng viên là học sinh, sinh viên
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ năm 2016 đến tháng 6/2023, đã có 37 học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh được kết nạp vào Đảng. Từ năm 2020 đến tháng 6/2023, có 787 sinh viên được kết nạp vào Đảng. Số liệu trên cho thấy, công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên đã được các cấp ủy quan tâm, chú trọng. Đảng viên là học sinh, sinh viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong học tập và rèn luyện; tích cực tham gia các hoạt động tại trường học và ở khu dân cư.

Tuy nhiên, so với tiềm năng hiện có thì số lượng kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên còn ít; 23/33 trường trung học phổ thông nhiều năm liền chưa kết nạp được đảng viên là học sinh; một bộ phận học sinh nhận thức chính trị còn hạn chế, chưa chủ động phấn đấu vào Đảng; hiệu quả hoạt động của một số tổ chức đảng trong trường học chưa cao; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường còn hạn chế; quy định về độ tuổi kết nạp cũng là cản trở khiến tỷ lệ học sinh đủ điều kiện kết nạp Đảng chưa đạt yêu cầu.

Tại hội nghị, các ý kiến phân tích, đề xuất các giải pháp hướng đến việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên. Trong đó, tập trung vào vấn đề về độ tuổi, quy trình phát triển đảng và công tác quản lý, giúp đỡ đảng viên sau kết nạp…

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm, nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, coi đây là yếu tố quan trọng để củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: "Chúng ta chưa có sự quan tâm thích đáng tới nội dung này, có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy cuối năm có đánh giá cơ sở, các tiêu chí, có kế hoạch bồi dưỡng cụ thể đối với người được tham gia, được giới thiệu".

Để nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và tạo sự chỉ đạo đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy ngay sau hội nghị tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn về việc kết nạp đảng viên là sinh viên, học sinh, làm cơ sở để cấp ủy các cấp triển khai hiệu quả nhiệm vụ này thời gian tới./.