Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2021
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, ngành Kiểm sát Thái Nguyên đã tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Trong tổng số 130 chỉ tiêu phải thực hiện, Viện Kiểm sát 2 cấp trong tỉnh đã thực hiện vượt 42 chỉ tiêu. Chất lượng công tác, giải quyết án hình sự tiếp tục được nâng lên, không để xảy ra các trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét. Toàn ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đánh giá cao những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của ngành Kiểm sát góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tư pháp trong sạch, dân chủ nghiêm minh. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Với những kết quả, thành tích đã đạt được, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2020 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.