"Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết nhóm tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em"  (PS TS 23 9)

Từ ngày 01/1/2017 đến ngày 01/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận, thụ lý 332 tin liên quan đến hành vi xâm hại phụ nữ và trẻ em. Trong đó, 97,6% tin đã được giải quyết, khởi tố vụ án hình sự 209 tin. 27 cuộc kiểm sát trực tiếp đã được thực hiện. Với mục tiêu không để xảy ra oan, sai, hoặc bỏ lọt tội phạm, nhiều nội dung quan trọng đã được các đại biểu trao đổi tại hội nghị. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm sát, giải quyết nguồn tin về tội phạm và các vụ án hình sự xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Những khó khăn, tồn tại cũng được các đại biểu đề cập với các giải pháp khắc phục đi kèm…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị: Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết nhóm tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em, đảm bảo các vụ án, vụ việc được giải quyết chính xác, đúng quy định của pháp luật./.