Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đại học Thái Nguyên và các trường đại học thành viên
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các trường đã báo cáo công tác triển khai phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời đề xuất một số nội dung, như: Xem xét cho sinh viên năm cuối thuộc các vùng đang có dịch được về tỉnh Thái Nguyên để hoàn thành các nội dung, chương trình đào tạo và xét cấp bằng tốt nghiệp; hỗ trợ cho các đoàn tình nguyện viên của Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đang chi viện cho các tỉnh bạn khi trở về tỉnh Thái Nguyên thực hiện cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Thái Nguyên; cùng một số nội dung liên quan đến công tác quản lý lưu học sinh và việc xem xét bố trí vắc xin cho các đối tượng ưu tiên.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhất trí với đề xuất cho sinh viên năm cuối thuộc các vùng đang có dịch của một số trường đại học thành viên Đại học Thái Nguyên được về tỉnh Thái Nguyên để hoàn thành chương trình học tập đảm bảo các quy định về an toàn phòng chống dịch, việc tổ chức đón sinh viên phải chia thành nhiều đợt và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo quy định; bố trí khu vực cách ly khép kín đảm bảo phương án 3 tại chỗ (gồm: ký túc xá, nhà ăn và xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, phòng thi) ngay trong trường. Đối với các đề xuất hỗ trợ sinh viên, quản lý lưu học sinh, bố trí tiêm vắc xin cho các đối tượng ưu tiên…, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao các sở ngành liên quan và các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.