kiem tra ket qua thuc hien cong tac bao ve nen tang tu tuong cua dang
Toàn cảnh hội nghị kiểm tra

Thời gian qua, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Thành phố Thái Nguyên đã tích cực vào cuộc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35. Trong đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trước vấn đề dư luận quan tâm; kịp thời giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm,góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

Từ đầu năm 2020 đến nay, thành phố đã xử lý, giải quyết 1 vụ đăng tải thông tin xấu độc, 3 vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng Internet, chủ yếu do thiếu hiểu biết, thiếu thông tin của các cá nhân liên quan đến dịch COVID-19. Đồng thời tham gia phối hợp đấu tranh, gỡ bỏ các trang web, blog, tài khoản, mạng xã hội có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự vào cuộc chủ động, tích cực của thành phố Thái Nguyên, đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo 35 thành phố và các ngành liên quan tiếp tục quan tâm, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, góp phần thực hiện thành công công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cũng như góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại 4 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy./.