Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện các nội dung như: công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, kế hoạch, phương án xử trí các tình huống bão lũ theo phương châm “Bốn tại chỗ”; kiểm tra thực tế các khu vực trọng điểm, xung yếu có nguy cơ xảy ra mất an toàn, đe dọa tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước. Qua kiểm tra cho thấy, công tác phòng, chống lụt bão đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm sâu sát. Hệ thống văn kiện, kế hoạch, vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn luôn được duy trì, bổ sung, đảm bảo chất lượng; các địa phương cũng đã chủ động xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống sát với điều kiện thực tế.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, bão lũ những năm qua liên tục gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân, Đoàn kiểm tra đề nghị các địa phương cần tuân thủ nghiêm các quy định về vận hành hồ, đập thủy lợi; thường xuyên theo dõi sát sao các diễn biến thời tiết, khí hậu để kịp thời nắm bắt và đưa những dự báo chính xác, từ đó chủ động ứng phó với các tình huống ngập lụt, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra./.