Kiểm tra tình hình sâu bệnh gây hại trên lúa
Các địa phương cần tăng cường chỉ đạo, dự báo diễn biến và cách phòng trừ sâu bệnh cho nông dân

Dự báo từ nay đến cuối vụ tình hình sâu bệnh còn diễn biến phức tạp.

Trước thực trạng trên, ngành nông nghiệp đã và đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên thông tin về diễn biến của sinh vật hại, thông báo, hướng dẫn để nông dân phòng, trừ kịp thời, hiệu quả.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đề nghị các địa phương cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo, dự báo diễn biến của sâu bệnh và hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng, trừ hiệu quả nhất.