Khai mạc kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Với những nội dung công việc rất lớn của kỳ họp cuối năm, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, với tinh thần đổi mới, cải cách hành chính, kỳ họp phấn đấu sẽ hoàn thành các nội dung đề ra trong thời gian sớm nhất, bảo đảm chất lượng cao nhất đối với các nội dung được thông qua tại Kỳ họp.

Khai mạc kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: "Những nội dung của kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để chuẩn bị cho kỳ họp, các cơ quan đơn vị liên quan đã rất tích cực thẩm định, thẩm tra với tinh thần hết sức khẩn trương, trách nhiệm cao, bảo đảm chất lượng các nội dung trình tại kỳ họp. Thay mặt kỳ họp, tôi xin được trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đánh giá đúng thực trạng, phân tích rõ nguyên nhân để xem xét, quyết định những giải pháp định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội; Tài chính; Ngân sách; đầu tư công cho năm 2023".

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự Kỳ họp phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác để HĐND tỉnh quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, các chính sách được triển khai đồng bộ, sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.