Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp (KCN) Yên Bình, Thị xã Phổ Yên có diện tích quy hoạch gần 7ha. Bắt đầu đi vào vận hành từ quý II/2014, Trạm hiện đang xử lý hơn 35 nghìn m3 nước thải/ngày đêm cho Nhà máy Samsung Thái Nguyên và các nhà máy phụ trợ khác trong KCN. Dự án được chia làm 6 giai đoạn đầu tư, mỗi giai đoạn xây dựng một trạm xử lý nước thải có công suất hơn 18 nghìn m3/ngày đêm; hiện nay, đã có 2 trạm đi vào hoạt động, và dự kiến cuối tháng 4/2017, sẽ đưa trạm thứ 3 vào hoạt động.

kcn yen binh xu ly nuoc thai dam bao moi truong
Công nghệ xử lý nước thải từ nuôi cấy vi sinh và giá thể bằng hạt gel của Nhật Bản được áp dụng tại Trạm xử lý Nước thải tập trung KCN Yên Bình, Thị xã Phổ Yên

Với công nghệ tiên tiến và tự động hóa cao, Trạm có hệ thống đường gom nước thải từ các trục chính trong KCN và hệ thống các bể thu gom, điều hòa, thiết bị lược rác thải, bể điều chỉnh độ PH, bể tạo bóng, bể lắng, khử trùng, bể xử lý bùn… Trong đó, ưu điểm lớn nhất là công nghệ xử lý nước thải từ nuôi cấy vi sinh và giá thể bằng hạt gel của Nhật Bản. Theo đánh giá, nước thải sau khi được xử lý tại Trạm có các thông số và nồng độ đạt quy chuẩn Việt Nam 40 - 2011 (Bộ quy chuẩn Quốc gia về nước thải do Bộ Tài nguyên - Môi trường ban hành).