xu ly nuoc thai dam bao moi truong
Khu công nghiệp Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên
xu ly nuoc thai dam bao moi truong
Dự án Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Điềm Thụy (tỉnh Thái Nguyên) do Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên làm chủ đầu tư có số vốn đầu tư hơn 15 tỷ đồng.
xu ly nuoc thai dam bao moi truong
Với công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, tự động hóa cao, Nhà máy có hệ thống đường gom nước thải từ các trục chính trong khu công nghiệp và hệ thống các bể: bể thu gom, điều hòa và thiết bị lược rác thải, bể điều chỉnh PH, bẻ châm PAC - Polymer, bể tạo bóng, bể lắng, khử trùng, bể xử lý bùn, bể keo bùn…
xu ly nuoc thai dam bao moi truong
Qua quá trình sử dụng và vận hành, toàn bộ nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải công nghiệp sau khi được xử lý tại Nhà máy đều có thông số và nồng độ các chất trong nước thải đạt quy chuẩn Quốc gia về nước thải (QCVN 40:2011/BTNMT).
xu ly nuoc thai dam bao moi truong
Công trình xử lý nước thải Khu công nghiệp Điềm Thụy đi vào vận hành đảm bảo xử lý cơ bản lượng nước thải của hơn hơn 20 nhà máy sản xuất công nghiệp, chủ yếu là các nhà máy sản xuất kinh kiện, phụ kiện cho Tổ hợp công nghệ cao Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, Thị xã Phổ Yên mới đầu tư vào Khu công nghiệp Điềm Thụy.