hop to vien tap van kien dai hoi dai bieu dang bo tinh thai nguyen lan thu xx nhiem ky 2020 2025

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ

tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 , phát biểu tại cuộc họp

Trên cơ sở các ý kiến tham gia đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi và làm rõ, thống nhất chỉnh sửa bổ sung vào ba nhóm vấn đề gồm: Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XIX; Dự thảo Nghị quyết và Dự thảo chương trình hành động toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với dự thảo Chương trình hành động, các thành viên đều cho rằng đây là giải pháp thực hiện đối với các chỉ tiêu chính, nhất là 3 khâu đột phá đã đề ra trong dự thảo Nghị quyết Đại hội cho 5 năm tới. Vì vậy, cần bám sát đề cương, nghiên cứu sắp xếp nội dung hợp lý, rõ rãng nêu bật được nhiệm vụ cụ thể đối với từng lĩnh vực. Đồng thời, đề nghị các ngành liên quan cần xây dựng đề án riêng, chỉ ra các giải pháp, chỉ tiêu cụ thể kèm với chương trình hành động đối với cơ quan, đơn vị mình gửi về Tổ biên tập Văn kiện để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội ghi nhận sự tích cực của các thành viên trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đồng chí đề nghị, bộ phận tổng hợp tiếp thu các ý kiến phát biểu tại cuộc họp; các sở, ngành liên quan sớm hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu của Tổ biên tập. Đồng chí cũng cho rằng quá trình xây dựng Chương trình hành động phải đám bảo có tính chiến lược, khả thi để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đi vào cuộc sống./.