Theo báo cáo tổng hợp, hầu hết các ý kiến tham gia góp ý đều nhất trí với Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện đại hội công phu, kỹ lưỡng, bố cục khoa học, chặt chẽ, ngôn ngữ dễ hiểu; nội dung đánh giá khá toàn diện, sâu sắc về những kết quả đạt được cũng như hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIX. Về phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo thể hiện được tư duy, tầm nhìn chiến lược, nhất là xác định rõ 3 khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm xây dựng và phát triển tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, một số ý kiến góp ý cũng được nêu ra, tập trung vào thể thức, kỹ thuật trình bày và dung lượng báo cáo; cách sử dụng từ ngữ; việc đánh giá kết qủa thực hiện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cũng như các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, xã hội; việc dự báo bối cảnh, tình hình chung; những mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

tiep thu y kien tham gia vao du thao bao cao chinh tri dai hoi dai bieu dang bo tinh lan thu xx

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng

Tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên tổ biên tập văn kiện đã căn cứ vào hướng dẫn của trung ương, tình hình thực tiễn của địa phương và cách tiếp cận của các ngành, cơ quan, đơn vị để tập trung phân tích, thảo luận về những nội dung mà các đoàn thể chính trị và nhân dân góp ý. Từ đó, bày tỏ quan điểm và tham gia ý kiến cụ thể vào việc cắt bỏ, thay thế, giữ nguyên hay chỉnh sửa, bổ sung đối với một số nội dung, số liệu, từ ngữ trong Dự thảo báo cáo chính trị.

Trên cơ sở thảo luận, Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các thành viên tổ biên tập văn kiện tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa các nội dung góp ý, nhằm chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để trình BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới./.