15 thí sinh tham dự Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp Đảng ủy Công an năm 2023
Toàn cảnh hội thi.

15 thí sinh tham dự hội thi là những cá nhân xuất sắc được lựa chọn từ các hội thi cơ sở. Hội thi Bí thư chi bộ giỏi được Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo trong toàn lực lượng công an nhân dân. Là hình thức sinh hoạt chính trị với quy mô lớn, hội thi nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác đảng và khả năng điều hành, xử lý tình huống trong thực tế cho đội ngũ bí thư chi bộ, chi ủy viên và cấp ủy viên cơ sở. Đồng thời, tạo cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, năng lực lãnh đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thí sinh đạt kết quả xuất sắc tham dự Hội thi cấp Đảng ủy Công an Trung ương./.