hoi thao chinh sach phat trien giao duc dao tao vung dan toc thieu so
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Mạnh Đức

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo thực trạng phát triển chế độ, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Theo đó, năm học 2016-2017 toàn tỉnh có 677 trường, trong đó có 6 trường phổ thông dân tộc nội trú với 1.550 học sinh, 9 trường phổ thông dân tộc bán trú với trên 1.500 học sinh.

Để đảm bảo chất lượng giáo dục cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện thực hiện nhiều chính sách quan tâm phát triển giáo dục như nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học với tổng kinh phí hơn 960 tỷ đồng...

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận đề xuất kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc, học sinh vùng đặc biệt khó khăn; đánh giá đúng thực trạng và tác động của hệ thống các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục đào tạo cho đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay đối với các địa phương, từ đó đưa ra nhiều giải pháp xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện có hiệu quả