Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông hiện hành.

Theo đó, Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 về cơ bản được giữ như kỳ thi năm 2023. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có một số điều chỉnh đáng chú ý.

Thứ nhất là bổ sung quy định vật dụng cấm mang vào phòng thi. Cụ thể, thí sinh không được mang vào phòng thi giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Thứ hai là thí sinh tự do không được thi hai bài thi tổ hợp. Quy chế thi sửa đổi khoản 3, Điều 12 của Quy chế thi. Theo đó, thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông vẫn được đăng ký các bài thi độc lập nhưng hạn chế hơn ở bài thi tổ hợp. Cụ thể, đối với bài thi tổ hợp, thí sinh chỉ được đăng ký một bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp.

Thứ ba là bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, điều này nhằm tạo sự công bằng cho thí sinh dự thi và các chứng chỉ ngoại ngữ đã được công nhận đến nay.

Bên cạnh đó, quy chế mới cũng bổ sung thêm các yêu cầu đối với khu vực ra đề thi, in sao đề thi, làm phách trong Kỳ thi như làm rõ thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi để thí sinh và các bên tham gia quá trình tổ chức thi nắm rõ và không vi phạm theo quy định bí mật nhà nước.

Từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định cụ thể trong quy chế các vòng của khu vực ra đề thi, in sao đề thi, làm phách và nhiệm vụ của các vòng để bảo đảm phù hợp với quá trình triển khai của các cá nhân và đơn vị tham gia tổ chức thi.

Để bảo đảm chế độ ưu tiên cho thí sinh tránh bị nhầm lẫn trong quá trình đăng ký thi, các đơn vị đăng ký dự thi có trách nhiệm tra cứu thông tin từ nguồn thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận ưu tiên theo nơi thường trú cho thí sinh; yêu cầu thí sinh có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản và mật khẩu.

Ngoài ra, quy chế thi sửa đổi còn có một số thay đổi chủ yếu về mặt kỹ thuật khác của các hội đồng ra đề, coi thi, chấm thi hoặc đưa các nội dung từ hướng dẫn tổ chức thi mọi năm vào trong quy chế để tính thống nhất thực hiện cao hơn trong quá trình tổ chức thi./.