hoi thao giai phap dam bao tai chinh cong tac phong chong hivaids tinh thai nguyen giai doan 2018 2020
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hà Dũng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe dự thảo Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020”. Theo báo cáo, tính đến hết ngày 30-9-2017, số trường hợp nhiễm HIV được phát hiện trên địa bàn tỉnh là trên 9600 người, trong đó trên 6600 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS; tỷ lệ nhiễm HIV toàn tỉnh là 0,53%. Từ năm 2010 đến nay, số người mới được phát hiện nhiễm HIV có chiều hướng giảm tuy nhiên chưa bền vững, có xu hướng lan ra những nhóm người có nguy cơ lây nhiễm thấp và tiềm ẩn nhiều yếu tố làm bùng phát dịch trở lại.

Sau khi lắng nghe dự thảo Đề án các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và đóng góp ý kiến về dự thảo Đề án. Theo đó, để đạt được mục tiêu của Đề án các chương trình phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh cần được tập trung đầu tư, mở rộng và duy trì lâu dài và tập trung vào 2 nhóm giải pháp về huy động kinh phí; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí; nâng cao năng lực quản lý chương trình nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, các hoạt động về phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động tại nơi làm việc. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tham gia bảo hiểm y tế; ngân sách địa phương hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng ưu tiên theo quy định. Việc thực hiện Đề án nhằm bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho việc thực hiện thành công Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới 0.3% vào năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Nhữ Văn Tâm đề nghị Sở Y tế cần chủ động thống nhất với các ngành rà soát lượng người nhiễm HIV đang còn ẩn mình trong cộng đồng; xây dựng kế hoạch bảo đảm tài chính công tác phòng chống HIV/AIDS trong đó có một phần ngân sách tỉnh và phải xây dựng sớm để thông qua UBND tỉnh; đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế cân đối nguồn ngân sách chi cho phòng chống HIV/AIDS; đề nghị các sở, ngành, các địa phương phối hợp với ngành y tế; cơ quan truyền thông đại chúng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn Cục Phòng chống HIV/AIDS tiếp tục hỗ trợ tỉnh thực hiện các chương trình, dự án phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn.