hoi thao ve cac du an ung dung cong nghe thong tin tren dia ban tinh thai nguyen
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Bá Hoàng

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo Dự án mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên; Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, các trang Thông tin điện tử theo mô hình chính quyền 3 cấp và kết nối với chính phủ; Nâng cấp, xây dựng, duy trì và vận hành hệ thống giao ban điện tử trực tuyến từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Việc thực hiện 3 dự án trên sẽ góp phần nâng cao hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong quản lý nhà nước, đồng thời nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới.

Các đại biểu đã tham gia, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến cở sở pháp lý, mô hình chính quyền điện tử, các giải pháp nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, phương thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin, vấn đề kinh phí và nhân lực điều hành.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc thực hiện 3 dự án trên sẽ góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương; đồng thời tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong quản lý nhà nước, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn thiện 3 dự án; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các đoàn công tác tham khảo, học tập kinh nghiệm các mô hình, dự án ứng dụng CNTT tại các địa phương trong cả nước; lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực để thực hiện các dự án; đồng thời đề nghị Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các sở, ngành, địa phương chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để thực hiện các dự án một cách hiệu quả.