Dự án Khu dân cư Thành Đồng là dự án của nhà đầu tư trong nước, sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách, có tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là 296,5 tỷ đồng (không tính giá trị bồi thường GPMB). Đây là dự án chậm tiến độ, phải gia hạn tiến độ nhiều lần, có diễn biến giao đất, sử dụng đất khá phức tạp.

Đối với việc điều chỉnh Phương án bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị: Đây là phương án đã được BTV Tỉnh ủy đồng ý chủ trương tại Kết luận số 432 ngày 27/4/2022, gồm 22 cơ quan, đơn vị thực hiện bố trí, sắp xếp trụ sở. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và thuận lợi trong triển khai thực hiện, Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến điều chỉnh phương án bố trí của 11 cơ quan, đơn vị.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 50, cho ý kiến vào hai nội dung quan trọng
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là hai nội dung quan trọng, có tác động và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới. BTV Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương điều chỉnh và giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu tối đa ý kiến của các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tại Hội nghị, xem xét thận trọng, kỹ lưỡng, quyết định theo đúng thẩm quyền, đúng các quy định hiện hành; tuân thủ đầy đủ; chặt chẽ, chính xác, đúng chủ trương, đường lối, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; không để trục lợi chính sách, thất thoát tài sản, ngân sách, đất đai của Nhà nước và không gây khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đối với việc điều chỉnh dự án khu dân cư Thành Đồng, cần đặc biệt chú trọng việc kiểm tra, giám sát nhà đầu tư triển khai dự án, bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật; thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng dự án như đã cam kết; có biện pháp nhanh, kịp thời xử lý thu hồi dự án theo quy định của pháp luật nếu chậm tiến độ, không được để tình trạng “dự án treo” gây bức xúc dư luận.

Đối với việc điều chỉnh phương án bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm tiến độ, hiệu quả và không làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác, hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Việc sắp xếp cần bảo đảm thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ ngay từ khi xây dựng tránh việc phải điều chỉnh nhiều lần./.