Hoạch định chiến lược đáp ứng yêu cầu phát triển của khu vực Trung du miền núi phía Bắc
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn làm việc với Đại học Thái Nguyên.

Đại học Thái Nguyên là một trong 3 Đại học vùng, được thành lập từ năm 1994 với 03 trụ cột chính được xác định gồm: đào tạo nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thành công; tư vấn chính sách có hiệu quả. Hiện nay, Đại học Thái Nguyên đang tổ chức đào tạo 156 ngành trình độ đại học, 67 ngành trình độ thạc sĩ, 32 ngành trình độ tiến sĩ, 20 ngành chuyên khoa y dược, 04 ngành bác sĩ nội trú và 25 ngành trình độ cao đẳng. Bên cạnh các ngành đào tạo đại trà, Đại học Thái Nguyên đang triển khai 09 chương trình tiên tiến, 06 chương trình chất lượng cao và 15 chương trình đào tạo trọng điểm định hướng chất lượng cao.

Phát biểu tại chương trình làm việc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Đại học Thái Nguyên trong thời gian qua, nhất là về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nhiều công trình của Đại học Thái Nguyên mang lại hiệu quả cao trong ứng dụng thực tin. Bộ trưởng đề nghị trong thời gian tới, Đại học Thái Nguyên cần tiếp tục rà soát, đánh giá, xác định vị trí để đưa ra chiến lược phù hợp đáp ứng định hướng phát triển khu vực trung du miền núi phía Bắc theo tinh thần Nghị quyết số 11 ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ. Trong đó, cần đặt sự phát triển của Đại học Thái Nguyên trong chiến lược phát triển vùng và phát huy lợi thế vùng làm bài toán trong định hướng phát triển của Đại học Thái Nguyên. Đại học cần có phương án sắp xếp, tái cấu trúc tổng thể sao cho phù hợp với định hướng mới, chiến lược mới, để từ đó tạo ra thế mạnh, khẳng định hướng đi riêng của mình trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đề nghị tập thể Đại học Thái Nguyên với truyền thống gần 30 năm hình thành và phát triển cần đoàn kết, nỗ lực, chủ động và sáng tạo hơn nữa; phát huy nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ sự ủng hộ của các bộ, ngành, các địa phương tạo bước phát triển bứt phá trong thời gian tới. Về phía tỉnh Thái Nguyên sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện và đồng hành, ủng hộ Đại học Thái Nguyên phấn đấu trở thành một trong những Đại học trọng điểm về đào tạo nhân lực chất lượng cao cho khu vực và cả nước.