Góp ý kiến vào Dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng - đã psts 14.5
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 25/7/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành Quy định số 29 về thi hành Điều lệ Đảng. Tuy nhiên, từ thực tiễn cũng phát sinh nhiều vấn đề mới cùng một số vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện và quản lý đảng viên. Do vậy, cần thiết phải bổ sung, sửa đổi quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng cho phù hợp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều vấn đề vướng mắc, trong đó, tập trung vào công tác tổ chức, quản lý đối với tổ chức đảng và đảng viên; thủ tục chuyển sinh hoạt đảng; công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên cơ bản nhất trí với Dự thảo về Quy định thi hành Điều lệ Đảng; đồng thời, đóng góp ý kiến về bố cục, nội dung và một số thuật ngữ; đề nghị xem xét quy định về việc đảng viên ra khỏi Đảng, sự cần thiết sinh hoạt trực tuyến tại các chi bộ đặc thù và quyền thông tin của đảng viên… Những ý kiến đóng góp tại hội nghị được Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu, tổng hợp để trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị xem xét./.