Hội nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh mở rộng
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. chủ trì Hội nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh mở rộng.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh dự kiến xem xét, thảo luận 36 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết. Trên cơ sở thống nhất về mặt chủ trương đối với các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, các đại biểu đã đề xuất chỉnh sửa tên một số nghị quyết; đề nghị xác định, làm rõ: quy mô, mức độ đầu tư các dự án theo quy định… Vấn đề điều chỉnh, rà soát các mức chi phụ cấp, đặc biệt là cách thức chi trả phụ cấp đối với một số chức danh cụ thể tại cơ sở… cũng được các đại biểu quan tâm. Đại diện các sở, ngành của tỉnh cũng đã làm rõ một số vấn đề về đầu tư, quản lý, sử dụng tài sản công; phí bảo vệ môi trường…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu và thống nhất một số nội dung cụ thể, làm căn cứ để cơ quan soạn thảo hoàn thiện các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết và một số nội dung sẽ tiếp tục được làm rõ trong phiên giải trình tại Kỳ họp thứ 7; đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp và các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt và thấu hiểu các nội dung, tạo sự đồng thuận trong nhân dân./.